พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท ลลิสา เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด กับ บริษัท เอ สเตท คอร์น เนอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 คุณอธิพร พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ลลิสา เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนต์ ศูนย์​ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู​ และคุณนริศร อุไรกิจ ประธานกรรมการ บจก. เอสเตท คอร์นเนอร์ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขายายเครือข่ายสาชาธุรกิจบ้านลลิสา ศูนย์​ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู​ (MOU) ” ณ โรงแรม The Experience Walking Street Chiang Mai

จากที่ทราบกัน ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมของผู้สูงอายุ โดยตัวเลขของประชากรในประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปี 2564 ที่จะถึงนี้ ไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์ (Aged Society) ดังนั้น ทาง บจก. ลลิสา เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนต์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้ง ศูนย์​ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟู​ โครงการที่พักอาศัยสำหรับคนวัยเกษียณหรือบ้านผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงผู้สูงวัยหลังเกษียณที่ถึงเวลาที่จะต้องหยุดพักจากการทำงานหนักและภาระต่างๆ เพื่อให้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข ในสภาวะปัจจัยหลายอย่างที่เพียบพร้อม แต่ด้วยบางครั้งสุขภาพที่ไม่เอื้ออำนวย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ให้มีความสุข ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ด้วยการออกแบบโปรแกรมการใช้ชีวิตในสังคมวัยเดียวกันอย่างมีความสุข กับกิจกรรมที่หลากหลาย สถานที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุในวัยเกษียณโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 10 สาขา และเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายให้มีสถานที่เพียงพอต่อการรองรับการให้บริการอย่างทั่วถึงในอนาคตอันใกล้นี้ บมจ. ลลิสา เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนต์ จึงได้จับมือ กับ บจก. เอสเตท คอร์นเนอร์ ในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อเปิดโอกาสผู้สนใจในธรุกิจดังกล่าว ที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในมือ ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นศูนย์​ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู​ได้ และผู้ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ทันที ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก นางอรุณี เทียมหงษ์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment