เอสเตท คอร์นเนอร์ e-Learning เรียนได้ 24 ชม. สะดวกตอนไหนเรียนตอนนั้น อัดแน่นด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ สำหรับผู้เริ่มต้นและไม่มีประสบการณ์ไปจนถึงมืออาชีพนายหน้าด้านอสังหา ฯ

เอสเตท คอร์นเนอร์ e-Learning หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับนักขายอสังหาฯ มืออาชีพ ที่ต้องการแนวทางในการดำเนินธุรกิจของวงการงานขาย และการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดย เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้จัดทำเนื้อหา หลักสูตรมาตรฐาน จนกลายเป็นหลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ สำหรับผู้สนใจเรียนรู้จะเป็นนายหน้าอสังหาฯ เอสเตท คอร์นเนอร์ e-Learning มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่

อบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

หลักสูตรออนไลน์ 18 ชม. (20 บทเรียน)
เป็นหลักสูตรอบรมเริ่มต้นในการเป็นนายหน้า เป็นการเรียนทบทวนจากการอบรมในห้อง ที่ใช้ในการสอบนายหน้าอสังหา ฯ

วิชาการเสริมทักษะนายหน้าอสังหาฯ

สำหรับสมาชิก เอสเตท คอร์นเนอร์
ที่เป็น Agent กับบริษัท สามารถเรียนรู้หลักสูตรเพิ่มเติมในการพัฒนาศักยภาพด้านการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รอบรู้อสังหากับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปและสมาชิก
สามารถเรียนรู้หลักสูตรเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายวิชา เพิ่มความสามารถแก่นายหน้าได้อย่างดี

การใช้งานระบบ Keep Data

วิธีการใช้งานระบบ Keep Data สำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้  โดยแบ่งรายละเอียดเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วน ให้สมาชิกของ เอสเตท คอร์นเนอร์ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา