วิสัยทัศน์

  • ผู้นำแห่งความสำเร็จ

  • ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านอสังหาฯ

  • สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

  • พัฒนานักขายมืออาชีพ

  • และขยายเครือข่าย ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล

เป็นองค์กรหลักในการดูแลการ ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่ให้ทั้งความรู้และสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างยั่งยืน และขยายธุรกิจไปยังประเทศภูมิภาคอาเซีย

พันธกิจ

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2544
Estate Corner เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2544
เริ่มต้นธุรกิจ
พ.ศ. 2548
จดทะเบียนนิติบุคคลภายใต้ชื่อ Total Asset Plus / Total Asset Franchise
จดทะเบียนนิติบุคคล
พ.ศ. 2556
ร่วมกลุ่มธุรกิจ The Corner Group และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Estate Corner
ร่วมกลุ่มธุรกิจ
พ.ศ. 2559
ให้บริการในรูปแบบตัวแทนนายหน้า ซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทแรกบริษัทเดียว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์
พ.ศ. 2560
Estate Corner ได้รับการโหวดเป็น Super Brand Franchise ในงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
Super Brand Franchise
พ.ศ. 2561
ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการอบรมหลักสูตร Certify Course in Marketing Foreign Properties (CCMFP) ร่วมกับ Internatioal Real Estate Association,Singapore (IEA)
Internatioal Real Estate Association,Singapore (IEA)
พ.ศ. 2562
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ในการประชุมประจำปี 2562
สมาชิกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เป็นตัวแทนสัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับการรับรองจาก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย แต่เพียงผู้เดียว
ตัวแทนสัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท โซดาเรด เทคโนโลยี จำกัด เพื่อพัฒนาอสังหาฯ สู่ตลาดโลก
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท โซดาเรด

ได้รับรางวัล ซุปเปอร์แบรนด์ แฟรนไชส์

จากงาน ไทยแลนด์ พีเพิล ช้อยส์ อวอร์ด

ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รับรองมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์