วิสัยทัศน์

  • ผู้นำแห่งความสำเร็จ

  • ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านอสังหาฯ

  • สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

  • พัฒนานักขายมืออาชีพ

  • และขยายเครือข่าย ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล

เป็นองค์กรหลักในการดูแลการ ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่ให้ทั้งความรู้และสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างยั่งยืน และขยายธุรกิจไปยังประเทศภูมิภาคอาเซีย

พันธกิจ

ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นธุรกิจ
จดทะเบียนนิติบุคคล
ร่วมกลุ่มธุรกิจ
จดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์
Super Brand Franchise
Internatioal Real Estate Association,Singapore (IEA)
สมาชิกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
ตัวแทนสัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท โซดาเรด

ได้รับรางวัล ซุปเปอร์แบรนด์ แฟรนไชส์

จากงาน ไทยแลนด์ พีเพิล ช้อยส์ อวอร์ด

ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รับรองมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์