เอสเตท คอร์นเนอร์ ขยายเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์สาขา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในทุกพื้นที่ ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานการทำงานในแนวทางเดียวกัน เป็นตัวกลางในการดูแลการ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยแฟรนไชส์สาขาได้รับค่าบำเหน็จหรือ ค่าคอมมิชชั่น 100% เป็นรายได้หรือค่าตอบแทน
เอสเตท คอร์นเนอร์ เริ่มขยายแฟรนไชส์สาขาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 26 สาขา สามารถดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้ทั่วถึงและมีเป้าหมายที่จะขยายแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

แบ่งตามขนาดของธุรกิจ ระดับ 5 ภาค

กรุงเทพ – ปริมณฑล – ต่างจังหวัด

ระยะเวลา 4 ปี
ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญา

 • ค่าใช้ตราสัญลักษณ์ (Brand)
 • สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
 • พัฒนาศักยภาพทีมงานขาย
 • สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด

***Royalty เลือกได้ตามความเหมาะสม***

 • ผู้สนใจในธุรกิจนายหน้า ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
 • รักความก้าวหน้า ต้องการความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
 • มีเวลาในการดูแล บริหารงาน
 • มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ
 • รักงานบริการและสามารถจัดการงานบุคคลได้
 • มีทีมงาน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 คน
 • ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์
 • ค่าเช่าพื้นที่
 • ค่าตกแต่งสถานที่
 • ค่าอุปกรณ์สำนักงาน
 • ค่าธรรมเนียมรายเดือน
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจ
 • แผนที่ที่ตั้งของสำนักงาน พร้อมภาพถ่ายสำนักงาน
 • สำเนาเอกสารสัญญาเช่าอาคารที่ตั้งสำนักงาน (ถ้ามี)
 • ค่าบำเหน็จ (คอมมิชชั่น) 100% จากการเป็นนายหน้า
 • ค่าตอบแทนจากการบริหารงานขายโครงการ
 • ค่าตอบแทนจากการแนะนำ (Referral)
 • ค่าบริหารทีมขาย
 • สิทธ์ในการใช้แบรนด์ Estate Corner สัญลักษณ์แห่งพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่ รวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกสถานที่ และออกแบบสำนักงาน
 • ได้รับการถ่ายทอดระบบธุรกิจ การค้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้ไม่จำกัด
 • ชุด Start Up Kits พร้อม CD (แบบฟอร์ม เอกสาร สัญญาต่างๆ)
 • Data Center ศูนย์รวมข้อมูลทรัพย์ฝากขายทั่วประเทศ
 • ระบบ Keep Data ระบบสนับสนุนการทำงานของเครือข่าย www.estatecorneragency.com
 • House List ทรัพย์กลางในระบบที่จัดสรรให้ทีมงานเสนอขาย
 • โปรแกรมสนับสนุนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยเพิ่มความต้องการซื้อ-ขายได้ตรงกลุ่มมากขึ้น
 • ระบบสนับสนุนทางการตลาดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 • ทีมที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา
 • อุปกรณ์ประกอบการทำงาน Sales Tools & Sales Kits
 • Co Broker และ Referral ระบบการทำงานรวมกันและการแนะนำลูกค้าในพื้นที่
 • คอร์สอบรม การบริหารธุรกิจ การทำแผนธุรกิจ และคู่มือ-แนวทางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 วัน
 • คอร์สอบรม เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 3 วัน
 • คอร์สอบรมตัวแทนขาย หลักสูตร “ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ” (Professional Real Estate Broker) จำนวน 3 วัน  มูลค่า 7,500 บาท ฟรี  10 คน
 • ส่วนลดพิเศษคอร์สอบรม “ตัวแทนนายหน้าฯ มืออาชีพ” เมื่อเกินโควต้า
 • คอร์สสนับสนุนและพัฒนาทีมงานขายสู่ความเป็นมืออาชีพ
 • ฝึกทักษะเจ้าหน้าที่ประสานงาน หรือ ทีมงานตัวแทน  ณ สำนักงานใหญ่ 1 สัปดาห์ ต่อเนื่อง
 • วงเงินการลงทุนไม่สูง  แต่สามารถสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด 
 • คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าเพียง 10 ล้านบาท
 • ระบบสนับสนุนการทำงานที่ครบวงจร ที่พร้อมสนับสนุนการทำงานของทีมงาน โดยมุ่งหวังให้สาขาประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีความต่อเนื่อง
 • ผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ
 • โอกาสในการต่อยอดธุรกิจได้หลากหลายช่องทาง เช่น การปรับปรุงบ้าน (Renovate) รับเหมาก่อสร้าง  ต่อเติมอาคาร  ออกแบบตกแต่ง จัดสวนและอื่นๆ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม