1. ผู้สนใจฝากขายนัด วัน เวลา ทำสัญญาข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทนขายให้ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ เป็นตัวแทนขาย  โดยผู้ฝากขาย เตรียมเอกสารหลักฐาน สำเนาโฉนด-เอกสารสิทธิ์หน้า-หลัง, สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านของเจ้าของทรัพย์สิน โดยเซ็นต์ลงนามรับรองทุกฉบับ ( กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้ฝากขาย ต้องแนบเอกสารมอบอำนาจจากเจ้าของทรัพย์สิน )
  2. ทำการตลาด สื่อโฆษณาให้ถูกทาง ตรงกลุ่มเป้าหมาย
  3. พาผู้สนใจเยี่ยมชม – รับเงินมัดจำ
  4. ทำสัญญาซื้อขาย  และโอนกรรมสิทธิ์
  5. ชำระค่าบำเหน็จแก่ ตัวแทน / บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์

ค่าบริการ

ผู้ฝากขายชำระค่าบำเหน็จให้ เอสเตท คอร์นเนอร์  หลังจากที่มีการซื้อขายแล้ว ดังนี้

Marketing Services

แผนบริการลูกค้าด้านการตลาด โฆษณา และกลยุทธ์ช่องทางการขาย

PHOTOGRAPHY

บริการถ่ายภาพทรัพย์ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ ในการประชาสัมพันธ์ ทางการตลาด

SIGNAGE

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าทรัพย์และบริเวณ พื้นที่ใกล้เคียง

ANALYZE

วิเคราะห์และเปรียบเทียบทรัพย์ในตลาดเดียวกัน เพื่อแนะนำการตั้งราคาที่เหมาะสม

PROVIDING

ให้คำปรึกษาในการจัดหาสินเชื่อให้แก่ลูกค้า

PROMOTE

ประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนขายในเครือข่าย ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขามากกว่า 30 สาขา

MLS

ประชาสัมพันธ์ไปยังพันธมิตรธุรกิจนายหน้า ผ่านระบบ MLS (Multiple Listing Service)

WEBSITE

ประกาศบนอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์พันธมิตรมากกว่า 10 เว็บไซต์

E-MAGAZINE

ลงโฆษณาในสื่อ Estate Corner Magazine

AGENT

พาลูกค้าเยี่ยมชมทรัพย์และเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองราคา

DOCUMENT

ดูแลทำสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารและนิติกรรม การโอนกรรมสิทธิต่างๆ