บ้านลลิสา เนอร์ซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุด โดยบ้านลลิสา Nursing Home เชียงใหม่ เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยในโปรแกรมต่างๆได้แก่ โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ โปรแกรมดูแลผู้ป่วยติดเตียง โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรแกรมดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดและโปรแกรมรักษาอาการปวดเรื้อรัง 

จุดมุ่งหมายของบ้านลลิสาคือการให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง สาขาที่ให้บริการของบ้านลลิสา ทุกสาขามุ่งเน้นให้ทุกคนอาศัยอยู่ในที่ที่สะดวกสบายร่มรื่นและ ให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีสังคมและเพื่อน และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล นอกจากนี้พร้อมศูนย์ของเรามีกิจกรรมบำบัดและกิจกรรมเสริมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

โปรแกรมพิเศษสำหรับคนวัยเกษียณและผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในศูนย์ เรามีกิจกรรมมากมายที่ช่วยสร้างสังคมและสุขภาพกายและใจ ยกตัวอย่างเช่น โยคะ เรียนทำอาหาร กิจกรรมเล่นดนตรี เต้นรำ ดูหนัง และอื่นๆ

คลินิกสมองและระบบประสาท

คลินิกเฉพาะทางของเรามีโปรแกรมการรักษาพิเศษสำหรับคนไข้อัมพฤกต์-อัมพาต และคนไข้พักฟื้นหลังผ่าตัด โดยเราได้นำเครื่องมือและวิธีการรักษาที่ทันสมัยที่สุดมาไว้ในศูนย์ เช่นนวัตกรรมคลื่นแม่เหล็ก TMS, เครื่องฉายแสง Laser, และการบำบัดด้วย stem cell เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

TMS บำบัด

TMS เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่บ้านลลิสามีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญ เราเป็นที่แรกในเชียงใหม่ที่นำ TMS หรือคลื่นแม่เหล็กมารักษาคนไข้โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง

ศูนย์กายภาพแบบครบวงจร

ภายในบ้านลลิสามีศูนย์กายภาพที่ดูแลโดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีบริการ กายภาพบำบัด ฝังเข็ม ธาราบำบัด และกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็ก สำหรับคนไข้ประจำและไป-กลับ

ผู้ที่สนใจร่วมธุรกิจ “บ้านลลิสา” ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ

ลงทุนไม่สูง ผลตอบแทนคุ้มค่า โดยทีมที่ปรึกษามืออาชีพ พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา

ดาวน์โหลดเอกสาร

อายุสัญญาสมาชิก

5 ปี ชำระค่า

ต่อสัญญา 100,000 บาท

ค่า Royalty Fee

ค่าธรรเนียมรายเดือน

ขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท

จองพื้นที่

30,000 บาท

ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน

ระยะเวลาคืนทุน

ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจ กรณี 10 เตียง

ขึ้นไป ใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า Baan Lalisa
 • สิทธิในการดูแลลูกค้าในพื้นที่
 • การดำเนินการขอใบอนุญาตกับหน่วยงานของรัฐ
 • การวางระบบบริหารงานในสถานประกอบการ
 • การจัดหาบุคลากรที่มีมาตรฐานจากศูนย์บริบาล ที่มีต้นทุนต่ำกว่าที่อื่น ได้แก่ ผู้ช่วยพยาบาล PN (Practical Nurse) และ NA (Nurse Aid)
 • การฝึกอบรมบุคลากร ผู้ประกอบการ, ผู้จัดการ, ผู้ช่วยพยาบาล, เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์, แม่บ้าน,แม่ครัว
 • โปรแกรมรักษาดูแลผู้ป่วย
 • การบริหารระบบ Stock
 • การตลาดและการประชาสัมพันธ์
 • ระบบ Call Center ดูแลลูกค้า 24 ชั่วโมง ในการประเมินราคาก่อนการใช้บริการ
 • เอกสาร แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจตลอดอายุสัญญา
 • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

รายได้หลักจาก

การรับดูแลผู้ป่วย และผู้อาวุโส

เริ่มต้น 17,000 – 350,000 บาท / เตียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม