บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการรับฝาก ซื้อขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานยาวนานสูงสุด มากกว่า 10 ปี ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ มกราคม 2548 หนึ่งในสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย เริ่มธุรกิจภายใต้แบรนด์ Total Asset Plus จนกระทั่งเมื่อปลายปี 2556 เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้เข้าร่วมในกลุ่มธุรกิจ The Corner Group จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Estate Corner จึงได้เริ่มขยายเครือข่ายแฟรนไชส์สาขามาจนถึงปัจจุบัน

TOP ACHIEVER

ธุรกิจของเรา

หลักสูตรออนไลน์

ที่ปรึกษาธุรกิจ

ธุรกิจแฟรนไชส์

บริการฝากขาย-เช่า

ได้รับการรับรองโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เอสเตท คอร์นเนอร์ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3 และ ชั้น 4 ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ TPQI องค์กรที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาชีพของประชาชนชาวไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

มีการจัดอบรม สัมมนาธุรกิจอสังหา เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้าสู่ธุรกิจอสังหาฯ ได้จัดอบรม สัมมนา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เพื่อมาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในธุรกิจ

Previous slide
Next slide

ข่าวสารและกิจกรรม