เอสเตท คอร์นเนอร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการรับฝาก ซื้อขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานยาวนานสูงสุด มากกว่า 10 ปี ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ มกราคม 2548 หนึ่งในสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย เริ่มธุรกิจภายใต้แบรนด์ Total Asset Plus จนกระทั่งเมื่อปลายปี 2556 เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้เข้าร่วมในกลุ่มธุรกิจ The Corner Group จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Estate Corner จึงได้เริ่มขยายเครือข่ายแฟรนไชส์สาขามาจนถึงปัจจุบัน

อสังหา ฯ แนะนำ

ธุรกิจของเรา

อบรม & สัมมนา

อบรม & สัมมนา

E-Learning

ที่ปรึกษาธุรกิจ

ที่ปรึกษาธุรกิจ

Consulting

บริหารโครงการใหม่

บริหารโครงการใหม่

New Project

ธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์

Franchise

รับฝากขาย เช่า

รับฝากขาย เช่า

For sale

ได้รับการรับรองโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เอสเตท คอร์นเนอร์ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3 และ ชั้น 4 ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ TPQI องค์กรที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาชีพของประชาชนชาวไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ข่าวสารและบทความ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีพิธีลงนามบัน…

CCMFP 2020-2-27

IEA Singapore Certify Course in Marketing Foreign Prope…

NAR 2019-11-11

2019 Real Conference & Expo 2019 Real Conference & Expo…