Agent Tour @ Artisan & Cloud Thonglor

เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้จัดกิจกรรม Agent Property Tour โดยครั้งนี้ได้ประสานกับกับคอนโดโครงการ Artisan รัชดา และ Cloud ทองหล่อ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยกิจกรรมที่จัดนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โครงการ ช่วยแนะนำโครงการ เพื่อให้ ตัวแทนขายได้ใช้ช่องทางของตัวเองในการขายห้องชุดของโครงการ ทั้งนี้ตัวแทนขายยังได้เปิดประสบการณ์ในการขายคอนโดโครงการใหม่ เพิ่มมุมมองและประสบการณ์ที่ได้เยี่ยมชมห้องตัวอย่าง สัมผัสเองโดยตรง เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจจะซื้อได้ด้วยตัวเอง เอสทเตท คอร์นเนอร์ ขอขอบคุณโครงการ Artisan รัชดา & Cloud ทองหล่อ ที่ไว้วางใจให้เราเป็นตัวแทนอีก 1 ช่องทางในการขายคอนโด

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment