การประชุมสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

การประชุมสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai RESAM) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 พบกับประสบการณ์ธุรกิจในแวดวงอสังหาฯ กับผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความสามารถในด้านต่างๆที่ RESAM จึงอบอุ่นไปด้วย ความรัก ความร่วมมือ ความจริงใจ ความช่วยเหลือ สนับสนุนกันในทุกๆเรื่อง สอนให้เราไม่เป็นแค่นายหน้า ฝึกให้เราหูกว้างตากว้าง ชี้นำแนวทางที่เป็นประโยชน์ นั่นเพราะสมาคมมีสมาชิกที่เก่งมาก และมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณ อาจารย์อรุณี เทียมหงษ์ นายกสมาคม Thai RESAM ที่เชิญ เอสเตท คอร์นเนอร์ มาเป็นส่วนหนึ่งของ Thai RESAM ตั้งแต่ปี 2560

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment