Q&Q 1st step

Quickly and Quality Standard of Broker

"เส้นทางลัดสู่ธุรกิจนายหน้า ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์"

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

"อบรมฟรี"

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • เรียนรู้วิธีการทำงานของนายหน้า ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ เขาทำงานกันอย่างไร
  • การเริ่มต้นในธุรกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยใช้ความรู้ตามหลักมาตรฐานอาชีพ
  • หนังสือรับรองการอบรม 6 ชั่วโมง เพื่อทดสอบประเมินมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  • รับใบประกาศนายหน้ามืออาชีพ ติดอาวุธขั้นแรกพร้อม ก่อนลงสู่สนามจริง มุ่งสู่การเป็นนายหน้ามืออาชีพต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในธุรกิจนายหน้า ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • นายหน้า หรือนักขายอสังหาริมทรัพย์
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจ และกำลังมองหาอาชีพเสริม

กำหนดการ จังหวัด กรุงเทพฯ

อบรมนายหน้าอสังหาฯ

วันเสาร์ที่ 21 พ.ย.63  |  เวลา 09.00-16.30 น.

ทดสอบประเมินมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  |  เวลา 09.30-12.30 น.

สถานที่ - เอสเตท คอร์นเนอร์ อาคาร CW รัชดาภิเษก ชั้น 4

อบรมฟรี "เส้นทางลัดสู่ธุรกิจนายหน้า ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์"

จบการอบรม จะได้รับหนังสือรับรองการอบรมคอร์สนายหน้า 8 ช.ม. เพื่อใช้สมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ได้อาชีพ  ได้ความรู้  สร้างรายได้ไร้ขีดจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายฝึกอบรม บมจ.เอสเตท คอร์นเนอร์

โทร. 098-247-9041 (คุณแอร์), 092-294-8999 (คุณน้ำ)

Line Id:@estatecorner หรือ Line Id:estatecorner

ลงทะเบียนจองที่นั่งฟรี