เอสเตท คอร์นเนอร์ พัฒนารูปแบบเครือข่ายธุรกิจ เปิดธุรกิจแฟรนไชส์สำหรับบุคคลอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับนักธุรกิจที่สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกหนึ่งในแบรนด์ Estate Corner ที่ต้องการเป็นมากกว่านายหน้าขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่สามารถขยายตลาดและพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นมืออาชีพในหลายๆด้านในวงการอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการประชุมและทำ workshop กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ (Expertise) โดยใช้มาตรฐานการทำงานของเอสเตท คอร์นเนอร์ ในการดูแลการ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทอย่างเป็นระบบ

เอสเตท คอร์นเนอร์ ให้บริการแก่ลูกค้าในทุกพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีเป้าหมายขยายแฟรนไชส์สำหรับบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคลที่มีเป้าหมายธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์ได้มีเส้นทางปฏิบัติ สามารถเดินไปสู่ธุรกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Franchise Fee

60,000 บาท / ปี

System Fee

3,000 บาท / เดือน

หรือ 20% ของยอดขาย

Revenue

100% Commission

ระบบการทำงาน

ระบบ Keep Data

ระบบอบรม E-Learning

ข้อมูล House List

สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

Revenue

อุปกรณ์การตลาด

เอกสารข้อมูล

Online Marketing

เครือข่าย

ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาด้านต่างๆ
เครือข่ายพันธมิตรเอสเตท คอร์นเนอร์

ที่ปรึกษา

ปรึกษาด้านงานขาย การตลาด
กฎหมาย และธุรกิจอสังหาฯ

การฝึกอบรม

อบรมเกี่ยวกับอสังหาทุกเดือน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม