การถ่ายภาพทรัพย์ @ ชวนชื่นการ์เด้นวิว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้เปิดคอร์สอบรม การถ่ายภาพทรัพย์ สำหรับพนักงานและสมาชิกของเอสเตรท คอร์นเนอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขายให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ฝึกปฎิบัตินอกสถานที่ ณ บ้านเดียว หมู่บ้าน ชวนชื่นการ์เด้นวิว เพื่อให้สมาชิกได้รู้มุมในการถ่ายภาพ และต่อยอดการถ่ายภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น