ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ “อสังหาริมทรัพย์” ธุรกิจที่ตอบโจทย์ในยุค NEW NORMAL สัมมนา แนะนำการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์  อสังหาริมทรัพย์

ไม่ว่าจะในสภาวะสังคมแบบไหน เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือแม้ขณะนี้เจอวิกฤตไวรัสโควิด  เรื่องปัจจัย 4 ของมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่อง ที่พักอาศัย ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก   ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นี้เติบโตได้ดีมากแม้สภาพเศรษฐกิจจะไม่เอื้ออำนวยนักแต่ความต้องการก็ยังมาก ผู้บริโภคยังมีเป้าหมายในการหาบ้านดีๆ  หรืออสังหาฯ ที่เป็นเหมือนกับทรัพย์สินและมรดกของตัวเองในอนาคต ธุรกิจด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นตัวเลือกที่น่าลงทุน

เอสเตท  คอร์นเนอร์  ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาบุคลากร สามารถสร้างผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มาแล้วจำนวนมาก  เริ่มจากผู้ที่ไม่เคยมีความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนให้สามารถเข้าสู่การทำธุรกิจตัวแทนนายหน้าได้อย่างมั่นใจและเป็นมืออาชีพ ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง  ประกอบกับการพัฒนาคิดค้นระบบการตลาดเพื่อสนับสนุนการทำงานของตัวแทนขายอย่างครบวงจร ซึ่งช่วยให้ตัวแทนขายมีความคล่องตัวในการทำงานและประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

รูปแบบการบริหารงานแฟรนไชส์สาขาของ เอสเตท คอร์นเนอร์ สนับสนุนให้ผู้ที่สนใจ เริ่มต้นในธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจได้โดยง่าย สามารถฝึกทักษะการทำงาน โดยมีโค้ชและที่ปรึกษาให้การดูแล และมีระบบรองรับเพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมงานสาขาให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว และร่วมงานกันประสานงานกันได้ในเครือข่ายแฟรนไชส์สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อช่วยกันดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 

โอกาสนี้ ท่านที่สนใจในธุรกิจ สามารถสำรองที่นั่งเข้ารับฟังการสัมมนาเพื่อศึกษาแนวทางการทำธุรกิจดังกล่าว ก่อนการตัดสินใจ 

*** ฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย ***

วัตถุประสงค์

 • เพื่อแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจในด้าน ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์  เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สำหรับผู้ที่ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเล็งเห็นประโยชน์และผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจตัวแทน ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์

 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สามารถต่อยอดธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมทุกด้าน

หัวข้อสัมมนา

 • ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • โอกาสทางธุรกิจแฟรนไชส์ตัวแทนบริการ ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์
 • ระบบสนับสนุนการทำงานของตัวแทน
 • การขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
 • ช่องทางผลตอบแทน
 • Key to Success

วิทยากร

 • นายนริศร อุไรกิจ Chief executive officer (CEO), Estate Corner Co.,Ltd.
 • การศึกษาระดับ ปริญญาโท Financial Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มืออาชีพในธุรกิจซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 18 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ซื้อ-ขาย-เช่า ภายใต้แบรนด์ Estate Corner มากกว่า 20 สาขา
 • ที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษามากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ

สถานที่จัดงาน

ห้องประชุม The Corner Business Center อาคาร CW (Cyber World)

ชั้น 4 ห้อง 404 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนสัมมนา...ฟรี