สัมมนาธุรกิจ นครปฐม

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหา….ฟรี โอกาสดีๆ สำหรับชาวนครปฐม……เปิดรับสมัครนายหน้า ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนอิสระ โดยจัดสัมมนาให้ความรู้ในธุรกิจ นายหน้า ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์   ตัวแทนขายอิสระที่ทำงานภายใต้ระบบงานที่คิดค้นและพัฒนาโดย เอสเตท คอร์นเนอร์ มาตลอด 18 ปี  จนกระทั่งเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้จนถึงปัจจุบัน   เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์  เพื่อให้ทุกคนได้เริ่มต้นในการเข้าสู่ธุรกิจในแนวทางการทำงานที่ถูกต้อง  มีอสังหาริมทรัพย์ส่วนกลางให้ขาย และมีเครือข่ายทีมงานที่ทำงานในรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน ทันสมัย  ประสานงานและร่วมมือกันปิดการขายภายใต้กรอบงานที่เป็นรูปธรรมและแนวทางเดียวกัน  เพื่อการจัดสรรผลตอบแทนที่ไร้ขีดจำกัดอย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ ขอบเขตการสัมมนา ภาพรวมธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รูปแบบการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทชั้นนำแนวหน้าในประเทศไทย การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นนายหน้ามืออาชีพด้านซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ความร่วมมือทางธุรกิจ ระบบสนุบสนุน รายได้และผลตอบแทน สำหรับผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่สนใจ ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจที่ ลงทุนน้อย รายได้หลักล้าน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังมองหาตัวแทนดูแลการขายทรัพย์ วิทยากร นายนริศร  อุไรกิจ   Chief executive officer (CEO), Estate Corner Co.,Ltd. การศึกษาระดับ ปริญญาโท Financial Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง มืออาชีพในธุรกิจซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 15 ปี…

สัมมนาธุรกิจนายหน้า เชียงใหม่

สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จ.เชียงใหม่… ฟรี โอกาสดีๆ สำหรับชาวเชียงใหม่มาแล้ว…เปิดรับสมัครนายหน้า ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนอิสระ สำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพื่อเข้าสู่ธุรกิจในแนวทางการทำงานที่ถูกต้อง มีอสังหาริมทรัพย์ให้ขาย และมีเครือข่ายทีมงานที่ทำงานในรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน ทันสมัย การประสานงานและเจรจาการขายด้วยภาษาเดียวกัน เพื่อการจัดสรรผลตอบแทนที่ไร้ขีดจำกัดอย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกอาชีพ และ ผู้แสวงหาโอกาส ได้มีโอกาสได้ทำอาชีพนายหน้าอสังหาฯอย่างง่ายๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มีอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้เข้าใจวิธีการทำงาน กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถทำงานในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นช่องทางอาชีพให้กับผู้ที่มองหาอาชีพเสริมหรือทำประจำ หัวข้ออบรมสัมมนา ธุรกิจตัวแทนนายหน้าและผลตอบแทน ที่ใครๆก็ทำได้ พัฒนาสู่ความเป็นนายหน้ามืออาชีพ วิชาชีพที่ได้รับการรับรอง สู่การเป็นนายหน้าระดับสากล   การต่อยอดและเติบโตอย่างมีเป้าหมาย โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ วิทยากร นายนริศร  อุไรกิจ   Chief executive officer (CEO), Estate Corner Co.,Ltd. การศึกษาระดับ ปริญญาโท Financial Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง…

การศึกษาศักยภาพทรัพย์แนวยราบ-แนวสูงอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การศึกษาศักยภาพทรัพย์แนวราบและแนวสูงอย่างมืออาชีพขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีหลักการ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขายของลูกค้า หรือนักลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผลอย่างมืออาชีพต่อไป   วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการคิด วิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในแนวราบและแนวสูง ได้อย่างมีหลักการ เพื่อพัฒนาและยกระดับนายหน้า และนักขายอสังหาริมทรัพย์ สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ของนักขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง   หัวข้ออบรม โครงการบ้านจัดสรร การพัฒนาบ้านจัดสรร & เพดานราคาที่ดิน การสรรหาที่ดินทรณีแนวราบ พรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 โครงการแนวสูง การสรรหาที่ดิน อาคารสูง / ใหญ่พิเศษ กฎหมายผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร & กฏหมายอื่น   วิทยากร อาจารย์วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ…