ธุรกิจแฟรนไชส์

เอสเตท คอร์นเนอร์ ขยายเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์สาขา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในทุกพื้นที่ ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานการทำงานในแนวทางเดียวกัน เป็นตัวกลางในการดูแลการ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยแฟรนไชส์สาขาได้รับค่าบำเหน็จหรือ ค่าคอมมิชชั่น 100% เป็นรายได้หรือค่าตอบแทน

เอสเตท คอร์นเนอร์ เริ่มขยายแฟรนไชส์สาขาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 26 สาขา สามารถดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้ทั่วถึงและมีเป้าหมายที่จะขยายแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

การร่วมธุรกิจแฟรนไชส์

ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์

แบ่งตามขนาดของธุรกิจ ระดับภาค 5 ภาค
กรุงเทพ – ปริมณฑล 
ต่างจังหวัด

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

ระยะเวลา 4 ปี
ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญา

ค่า Royalty Fee / Month

ค่าใช้ตราสัญลักษณ์ (Brand)
สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
พัฒนาศักยภาพทีมงานขาย
สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด
***Royalty เลือกได้ตามความเหมาะสม***

เงื่อนไขการร่วมธุรกิจแฟรนไชส์

คุณสมบัติ

⇒ ผู้สนใจในธุรกิจนายหน้า ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
⇒ รักความก้าวหน้า ต้องการความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
⇒ มีเวลาในการดูแล บริหารงาน
⇒ มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ
⇒ รักงานบริการและสามารถจัดการงานบุคคลได้
⇒ มีทีมงาน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 คน

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

สำรองเงินทุนเริ่มต้น 500,000 บาท – 2,000,000 บาท
ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ
 ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์
ค่าเช่าพื้นที่
 ค่าตกแต่งสถานที่
⇒ ค่าอุปกรณ์สำนักงาน
 ค่าธรรมเนียมรายเดือน
 ค่าใช้จ่ายรายเดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

⇒ หนังสือรับรองนิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
แผนที่ที่ตั้งของสำนักงาน พร้อมภาพถ่ายสำนักงาน
สำเนาเอกสารสัญญาเช่าอาคารที่ตั้งสำนักงาน (ถ้ามี)

รายได้และผลตอบแทน

⇒ ค่าบำเหน็จหรือคอมมิชชั่น 100% จากการเป็นนายหน้าอสังหาฯ
⇒ ค่าตอบแทนจากการบริหารงานขายโครงการ
⇒ ค่าตอบแทนจากการแนะนำ (Referral)
⇒ ค่าบริหารทีมขาย

สิ่งที่ได้รับ

 • สิทธ์ในการใช้แบรนด์ Estate Corner สัญลักษณ์แห่งพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่ รวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกสถานที่ และออกแบบสำนักงาน
 • ได้รับการถ่ายทอดระบบธุรกิจ การค้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้ไม่จำกัด
 • ชุด Start Up Kits พร้อม CD (แบบฟอร์ม เอกสาร สัญญาต่างๆ)
 • Data Center ศูนย์รวมข้อมูลทรัพย์ฝากขายทั่วประเทศ
 • ระบบ Keep Data ระบบสนับสนุนการทำงานของเครือข่าย www.estatecorneragency.com
 • House List ทรัพย์กลางในระบบที่จัดสรรให้ทีมงานเสนอขาย
 • โปรแกรมสนับสนุนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยเพิ่มความต้องการซื้อ-ขายได้ตรงกลุ่มมากขึ้น
 • ระบบสนับสนุนทางการตลาดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 • ทีมที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา
 • อุปกรณ์ประกอบการทำงาน Sales Tools & Sales Kits 
 • Co Broker และ Referral ระบบการทำงานรวมกันและการแนะนำลูกค้าในพื้นที่

การฝึกอบรมและพัฒนา

 • หลักสูตรอบรม การบริหารธุรกิจ การทำแผนธุรกิจ และคู่มือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 วัน
 • หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 3 วัน
 • หลักสูตรอบรม “ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ” จำนวน 3 วัน (มูลค่า 7,500 บาท) ฟรี 10 ท่าน
 • ส่วนลดพิเศษคอร์สอบรม “ตัวแทนนายหน้าฯ มืออาชีพ” เมื่อเกินโควต้า
 • คอร์สสนับสนุนและพัฒนาทีมงานขายสู่ความเป็นมืออาชีพ
 • ฝึกทักษะเจ้าหน้าที่ประสานงาน หรือ ทีมงานตัวแทน ณ สำนักงานใหญ่ 1 สัปดาห์ ต่อเนื่อง

จุดเด่นของธุรกิจ

 • วงเงินการลงทุนไม่สูง  แต่สามารถสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด 
 • คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าเพียง 10 ล้านบาท
 • ระบบสนับสนุนการทำงานของทีมงาน โดยมุ่งหวังให้สาขาประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
 • ผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ
 • ต่อยอดธุรกิจได้มากมาย เช่น รับเหมา, ก่อสร้าง, ต่อเติม, ออกแบบตกแต่ง เป็นต้น

ลงทะเบียนสอบถามข้อมูล