เอสเตท คอร์นเนอร์ e-Learning เรียนได้ 24 ชม. สะดวกตอนไหนเรียนตอนนั้น อัดแน่นด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ สำหรับผู้เริ่มต้นและไม่มีประสบการณ์ไปจนถึงมืออาชีพนายหน้าด้านอสังหา ฯ

เอสเตท คอร์นเนอร์ e-Learning หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับนักขายอสังหาฯ มืออาชีพ ที่ต้องการแนวทางในการดำเนินธุรกิจของวงการงานขาย และการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดย เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้จัดทำเนื้อหา หลักสูตรมาตรฐาน จนกลายเป็นหลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ สำหรับผู้สนใจเรียนรู้จะเป็นนายหน้าอสังหาฯ เอสเตท คอร์นเนอร์ e-Learning มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่

COURSE E-LEARNING

800x500px-E-learning-2

อบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

หลักสูตรออนไลน์ 18 ชม. (20 บทเรียน)

เป็นหลักสูตรอบรมเริ่มต้นในการเป็นนายหน้า เป็นการเรียนทบทวนจากการอบรมในห้อง ที่ใช้ในการสอบนายหน้าอสังหา ฯ

800x500px-E-learning-1

วิชาการเสริมทักษะนายหน้าอสังหาฯ

สำหรับสมาชิก เอสเตท คอร์นเนอร์

ที่เป็น Agent กับบริษัท สามารถเรียนรู้หลักสูตรเพิ่มเติมในการพัฒนาศักยภาพด้านการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

800x500px-E-learning-3

รอบรู้อสังหากับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปและสมาชิก

สามารถเรียนรู้หลักสูตรเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายวิชา เพิ่มความสามารถแก่นายหน้าได้อย่างดี