ช่วงราคา: จาก ถึง

Compare Listings

64216
฿24,500,000

ทุกห้องนอน: 4ทุกห้องน้ำ: 4RAI: 0-0-145

บ้าน""

2 วัน ที่แล้ว

64764
฿6,900,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-20.5

ทาวน์เฮ้าส์

2 วัน ที่แล้ว

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-20.5

ทาวน์เฮ้าส์""

2 วัน ที่แล้ว

31093
฿5,290,000

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 46.86

คอนโดมิเนียม

2 วัน ที่แล้ว

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 46.86

คอนโดมิเนียม""

2 วัน ที่แล้ว

64783
฿2,890,000

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 37.8

คอนโดมิเนียม

3 วัน ที่แล้ว

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 37.8

คอนโดมิเนียม""

3 วัน ที่แล้ว

64781
฿3,500,000

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 34.53

คอนโดมิเนียม

4 วัน ที่แล้ว

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 34.53

คอนโดมิเนียม""

4 วัน ที่แล้ว

64758
฿3,300,000

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 28.54

คอนโดมิเนียม""

4 วัน ที่แล้ว

64757
฿3,900,000

ทุกห้องนอน: 12ทุกห้องน้ำ: 15RAI: 0-0-46

บ้าน

ทุกห้องนอน: 12ทุกห้องน้ำ: 15RAI: 0-0-46

บ้าน""

64787
฿3,900,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-50

บ้าน

ประภาพร สาดพลกรัง

5 วัน ที่แล้ว

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-50

บ้าน""

5 วัน ที่แล้ว