ช่วงราคา: จาก ถึง

Compare Listings

66738
฿2,900,000

ทุกห้องนอน: 2ห้องน้ำ: 1SQM: 62.08

คอนโดมิเนียม

ทุกห้องนอน: 2ห้องน้ำ: 1SQM: 62.08

คอนโดมิเนียม""

66620
฿7,950,000

ทุกห้องนอน: 4ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-100

บ้าน

ทุกห้องนอน: 4ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-100

บ้าน""

66063
฿4,500,000

ทุกห้องนอน: 4ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-38.1

ทาวน์เฮ้าส์

ทุกห้องนอน: 4ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-38.1

ทาวน์เฮ้าส์""

66250
฿3,480,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-18.7

ทาวน์เฮ้าส์

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-18.7

ทาวน์เฮ้าส์""

65304
฿3,900,000

ทุกห้องนอน: 2ห้องน้ำ: 1SQM: 41.99

คอนโดมิเนียม

ทุกห้องนอน: 2ห้องน้ำ: 1SQM: 41.99

คอนโดมิเนียม""

66238
฿6,900,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 4RAI: 0-0-32.8

ทาวน์เฮ้าส์

ณัฐธิดา วิจิตต์

4 สัปดาห์ ที่แล้ว

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 4RAI: 0-0-32.8

ทาวน์เฮ้าส์""

4 สัปดาห์ ที่แล้ว

66224
฿8,500,000

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 51.35

คอนโดมิเนียม

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 51.35

คอนโดมิเนียม""

ห้องน้ำ: 1SQM: 21.5

คอนโดมิเนียม

ห้องน้ำ: 1SQM: 21.5

คอนโดมิเนียม""