ช่วงราคา: จาก ถึง

Compare Listings

4 วัน ที่แล้ว

ทุกห้องนอน: 2ทุกห้องน้ำ: 2SQM: 89.19

คอนโดมิเนียม

ทุกห้องนอน: 2ทุกห้องน้ำ: 2SQM: 89.19

คอนโดมิเนียม""

ทุกห้องนอน: 2ทุกห้องน้ำ: 2SQM: 76.78

คอนโดมิเนียม

ทุกห้องนอน: 2ทุกห้องน้ำ: 2SQM: 76.78

คอนโดมิเนียม""

ทุกห้องนอน: 2ทุกห้องน้ำ: 2SQM: 70.33

คอนโดมิเนียม

ทุกห้องนอน: 2ทุกห้องน้ำ: 2SQM: 70.33

คอนโดมิเนียม""

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 34.62

คอนโดมิเนียม

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 34.62

คอนโดมิเนียม""

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 29.22

คอนโดมิเนียม

1 week ที่แล้ว

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 29.22

คอนโดมิเนียม""

1 week ที่แล้ว

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 31.84

คอนโดมิเนียม

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 31.84

คอนโดมิเนียม""

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 47.5

คอนโดมิเนียม

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 47.5

คอนโดมิเนียม""

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-25

ทาวน์เฮ้าส์""

3 สัปดาห์ ที่แล้ว