ช่วงราคา: จาก ถึง

Compare Listings

66143
฿2,500,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-17.5

ทาวน์เฮ้าส์

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-17.5

ทาวน์เฮ้าส์""

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-26

ทาวน์เฮ้าส์

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-26

ทาวน์เฮ้าส์""

66071
฿2,200,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-26

ทาวน์เฮ้าส์

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-26

ทาวน์เฮ้าส์""

31547
฿19,800,000

ทุกห้องนอน: 4ทุกห้องน้ำ: 4SQM: 180RAI: 0-0-33

ทาวน์เฮ้าส์""

66272
฿2,900,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-18.1

ทาวน์เฮ้าส์

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-18.1

ทาวน์เฮ้าส์""

63253
฿3,300,000

ทุกห้องนอน: 2ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-21

ทาวน์เฮ้าส์

ทุกห้องนอน: 2ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-21

ทาวน์เฮ้าส์""

63280
฿7,800,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 4RAI: 0-0-29.1

ทาวน์เฮ้าส์

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 4RAI: 0-0-29.1

ทาวน์เฮ้าส์""

66121
฿3,090,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-26.4

ทาวน์เฮ้าส์

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-26.4

ทาวน์เฮ้าส์""

63252
฿3,400,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-19.2

ทาวน์เฮ้าส์

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-19.2

ทาวน์เฮ้าส์""