ช่วงราคา: จาก ถึง

Compare Listings

65188
฿29,000,000

ทุกห้องนอน: 6ทุกห้องน้ำ: 7RAI: 0-0-132.7

บ้าน

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ทุกห้องนอน: 6ทุกห้องน้ำ: 7RAI: 0-0-132.7

บ้าน""

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

31863
฿12,000,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 4RAI: 0-0-300.5

บ้าน

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 4RAI: 0-0-300.5

บ้าน""

66620
฿7,950,000

ทุกห้องนอน: 4ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-100

บ้าน

ทุกห้องนอน: 4ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-100

บ้าน""

31856
฿9,900,000

ทุกห้องนอน: 5ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-132

บ้าน

ภาคิน กิติวานิชสกุล

4 สัปดาห์ ที่แล้ว

ทุกห้องนอน: 5ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-132

บ้าน""

4 สัปดาห์ ที่แล้ว

65745
฿6,990,000

ทุกห้องนอน: 4ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-62.2

บ้าน""

66112
฿6,000,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-43

บ้าน

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 3RAI: 0-0-43

บ้าน""

65156
฿3,000,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-38

บ้าน

1 month ที่แล้ว

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-38

บ้าน""

1 month ที่แล้ว

ทุกห้องนอน: 5ทุกห้องน้ำ: 5RAI: 5-2-0

บ้าน

ทุกห้องนอน: 5ทุกห้องน้ำ: 5RAI: 5-2-0

บ้าน""