ช่วงราคา: จาก ถึง

Compare Listings

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 34.88

คอนโดมิเนียม

2 วัน ที่แล้ว

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 34.88

คอนโดมิเนียม""

2 วัน ที่แล้ว

65737
฿4,750,000

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 34.88

คอนโดมิเนียม

2 วัน ที่แล้ว

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 34.88

คอนโดมิเนียม""

2 วัน ที่แล้ว

65700
฿5,500,000

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 33.47

คอนโดมิเนียม

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 33.47

คอนโดมิเนียม""

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1

คอนโดมิเนียม

รวิภา เมืองนา

1 week ที่แล้ว

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1

คอนโดมิเนียม""

1 week ที่แล้ว

63980
฿6,950,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-100

บ้าน

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-100

บ้าน""

65707
฿2,700,000

ทุกห้องนอน: 2ทุกห้องน้ำ: 2SQM: 34.1

คอนโดมิเนียม

วรรณา ทรัพย์รวม

1 week ที่แล้ว

ทุกห้องนอน: 2ทุกห้องน้ำ: 2SQM: 34.1

คอนโดมิเนียม""

1 week ที่แล้ว

64791
฿2,190,000

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 22.14

คอนโดมิเนียม

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 22.14

คอนโดมิเนียม""