Price Range: From to

Compare Listings

“ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่เวทีตลาดสากล (GLOBAL REAL ESTATE FORUM-THAILAND NEXT TREND)  By Estate Corner

“ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่เวทีตลาดสากล (GLOBAL REAL ESTATE FORUM-THAILAND NEXT TREND) By Estate Corner

งานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่เวทีตลาดสากล (GLOBAL REAL ESTATE FORUM-THAILAND NEXT TREND) บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ร่วมกับสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่เวทีตลาดสากล (GLOBAL REAL ESTATE FORUM-THAILAND NEXT TREND) ” ขึ้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องรัชดาภิเษก โรงแรม เดอะ บาซาร์ โฮเทล แบงค็อก โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้องค์รวม และประสบการณ์ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่ทำธุรกิจในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ให้ปรับตัวได้ทัน ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มช่องทางของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการคิดวิเคราะห์กำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมสู่สากล อีกด้วย การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้ข้อมูลการซื้อขายเปลี่ยนมือในภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัย ว่ามีสัญญาณเริ่มต้นที่ดีขึ้น จากโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดตัวใหม่ ประเภททาวน์เฮ้าส์ […]

ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่เวทีตลาดสากล “GLOBAL REAL ESTATE FORUM -THAILAND NEXT TREND”

ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่เวทีตลาดสากล “GLOBAL REAL ESTATE FORUM -THAILAND NEXT TREND”

  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตและก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีนักลงทุนชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาซื้อและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้กฎหมายจะไม่ได้เปิดกว้างให้ชาวต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเสรีก็ตาม แต่ด้วยเหตุของปัจจัยด้านราคาที่ต่ำกว่าและทรัพย์มีคุณภาพดี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียง อาทิ ฮ่องกง, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, อินเดีย และไต้หวันอยู่มาก นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ที่มีอาณาเขตอยู่ติดกับพื้นที่เศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่ง และมีความอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมที่สวยงาม จึงมีนักลงทุนชาวต่างชาติให้ความสนใจซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัย, เพื่อเป็นสถานที่พักตากอากาศ อีกทั้งยังซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อีกด้วย และอีกนัยหนึ่ง ก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ เนื่องจากเหตุผลเพื่อการเดินทางไปศึกษาของบุตรหลาน การทำงานในต่างแดน หรือเพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศ เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการซื้ออสังหาริมทรัพย์มากกว่าการเช่า เนื่องจากค่าเช่าที่พักในต่างประเทศนั้นมีราคาสูงมาก และกฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ได้ อนึ่ง กระบวนการซื้อขายมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เข้มงวดในการดูแลผู้บริโภค และผู้ซื้อนิยมใช้บริการนายหน้าหรือ Broker ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลการให้ บริการจากภาครัฐ จึงเป็นความคลองตัว สะดวกสบาย และไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการเหล่านี้ในต่างประเทศ  โอกาสนี้ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  จึงได้จัดงานสัมมนา “ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่เวทีตลาดสากล” “GLOBAL REAL ESTATE FORUM-THAILAND NEXT TREND” วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม […]