Price Range: From to

Compare Listings

“ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่เวทีตลาดสากล (GLOBAL REAL ESTATE FORUM-THAILAND NEXT TREND)  By Estate Corner

“ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่เวทีตลาดสากล (GLOBAL REAL ESTATE FORUM-THAILAND NEXT TREND) By Estate Corner

งานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่เวทีตลาดสากล (GLOBAL REAL ESTATE FORUM-THAILAND NEXT TREND) บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ร่วมกับสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่เวทีตลาดสากล (GLOBAL REAL ESTATE FORUM-THAILAND NEXT TREND) ” ขึ้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องรัชดาภิเษก โรงแรม เดอะ บาซาร์ โฮเทล แบงค็อก โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้องค์รวม และประสบการณ์ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่ทำธุรกิจในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ให้ปรับตัวได้ทัน ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มช่องทางของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการคิดวิเคราะห์กำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมสู่สากล อีกด้วย การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้ข้อมูลการซื้อขายเปลี่ยนมือในภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัย ว่ามีสัญญาณเริ่มต้นที่ดีขึ้น จากโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดตัวใหม่ ประเภททาวน์เฮ้าส์ […]