• ผู้นำแห่งความสำเร็จ

  • ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านอสังหาฯ

  • สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

  • พัฒนานักขายมืออาชีพ

  • และขยายเครือข่าย ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล

เป็นองค์กรหลักในการดูแลการ ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่ให้ทั้งความรู้และสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างยั่งยืน และขยายธุรกิจไปยังประเทศภูมิภาคอาเซียน

ประวัติความเป็นมา

2544 – ปัจจุบัน

timeline_pre_loader

พ.ศ. 2544

เริ่มเข้าสู่ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2544

พ.ศ. 2548

จดทะเบียนนิติบุคคลภายใต้ชื่อ Total Asset Plus / Total Asset Franchise

พ.ศ. 2556

ร่วมกลุ่มธุรกิจ The Corner Group และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Estate Corner

พ.ศ. 2559

ให้บริการในรูปแบบตัวแทนนายหน้า ซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทแรกบริษัทเดียว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2560

Estate Corner ได้รับการโหวดเป็น Super Brand Franchise ในงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

พ.ศ. 2561

ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการอบรมหลักสูตร Certify Course in Marketing Foreign Properties (CCMFP) ร่วมกับ Internatioal Real Estate Association,Singapore (IEA)

พ.ศ. 2562

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ในการประชุมประจำปี 2562 

กุมภาพันธุ์ 2563

ปัจจุบัน เป็นตัวแทนสัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับการรับรองจาก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย แต่เพียงผู้เดียว

SUPER-BRANDS-FRANCHISE

ได้รับรางวัล ซุปเปอร์แบรนด์ แฟรนไชส์

จากงาน ไทยแลนด์ พีเพิล ช้อยส์ อวอร์ด

logo tpqi

ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

LOGO-DBD-400x200px

รับรองมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์