ข่าวสาร & กิจกรรม

การถ่ายภาพและสร้างภาพเคลื่อนไหว

การถ่ายภาพแและสร้างภาพเคลื่อนไหว เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เอสเตรท คอร์นเนอร์ ได้เปิดคอร์สอบรม การถ่ายภาพแและสร้างภาพเคลื่อนไหว สำหรับพนักงานและสมาชิกของเอสเตรท คอร์นเนอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขายให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ฝึกปฎิบัตินอกสถานที่ เพื่อให้สมาชิกได้รู้มุมในการถ่ายภาพ และต่อยอดการถ่ายภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

งานประชุม THAI RESAM 20-8-63

การประชุมสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย การประชุมสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai RESAM) เมื่อวันที่ 19 สิงคม 2563 พบกับประสบการณ์ธุรกิจในแวดวงอสังหาฯ กับผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความสามารถในด้านต่างๆที่ RESAM จึงอบอุ่นไปด้วย ความรัก ความร่วมมือ ความจริงใจ ความช่วยเหลือ สนับสนุนกันในทุกๆเรื่อง สอนให้เราไม่เป็นแค่นายหน้า ฝึกให้เราหูกว้างตากว้าง ชี้นำแนวทางที่เป็นประโยชน์ นั่นเพราะสมาคมมีสมาชิกที่เก่งมาก และมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ อาจารย์อรุณี เทียมหงษ์ นายกสมาคม Thai RESAM ที่เชิญ เอสเตท คอร์นเนอร์ มาเป็นส่วนหนึ่งของ Thai RESAM ตั้งแต่ปี 2560

งานอบรมแฟรนไชส์ ระบบ MLS

งานอบรมแฟรนไชส์ ระบบ MLS จาก Soda Red เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด และ บริษัท โซดา เรด จำกัด ได้จัดงานอบรมและฝึกปฏิบัติ ณ เอสเตท คอร์นเนอร์ สำนักงานใหญ่ นนทบุรี ซึ่งได้มีการฝึกอบรมเรื่อง “การโพสทรัพย์ฝากขายสู่ระบบ MLS บน Platform Soda Red” สำหรับแฟรนไชส์สาขาของเอสเตท คอร์นเนอร์ เพื่อให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท โซดา เรด เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ซึ่งให้การสนับสนุนช่องทางการฝากขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ สู่ระดับสากล ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกแฟรนไชส์และทีมงานตัวแทนนายหน้าของ เอสเตท คอร์นเนอร์ ให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล           โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ อ.พัลลภ กฤตยานวัช นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อ.ธานี โทจรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธานี เอสเตท & ลอว์ จำกัด และผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์สาขา ทั้ง 7 สาขา

CCMFP 2020-2-27

IEA Singapore Certify Course in Marketing Foreign Properties, IEA Singapore (CCMFP) 26-28 February 2020 

NAR 2019-11-11

2019 Real Conference & Expo 2019 Real Conference & Expo, November 8-11 2019,San Fran Cisco California,USA

IREC 2019-9-5

IREC 2019 International Real Estate Conference 2019 (IREC 2019) in Tokyo,Japan 3-5 September 2019

CIPS 2019-7-30

CIPS Thailand 2019 ผู้บริหาร เอสเตท คอร์นเนอร์ เข้าร่วมอบรมคอร์ส Code of Ethics และ Certify International Property Specialist,Thailand 2019 (CIPS Thailand 2019) 25-30 July 2019, Grand Mercure Hotel, Bangkok Thailand บริหารหลักสูตรอบรมโดยสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM) และวิทยากรจาก NAR (National Association of Realtor)

IREC 2018

IREC 2018 International Real Estate Conference 2018 (IREC 2018) in Hanoi,Vietnam 5-7 September 2018