ช่วงราคา: จาก ถึง

Compare Listings

6C ตอบโจทย์ความสำเร็จในธุรกิจนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

6C ตอบโจทย์ความสำเร็จในธุรกิจนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

6C ตอบโจทย์ความสำเร็จในธุรกิจนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ The key word is the reason to succeed in real estate broker แฟรนไชส์ที่สร้างธุรกิจ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดรับกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังขยายตัว และแข่งขันอย่างร้อนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่และโดยรอบในอนาคตอันใกล้ ธุรกิจ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ได้รับความสนใจอย่างมาก และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักธุรกิจที่มองเห็นโอกาสก่อนท่านอื่น โอกาสทางธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา สำหรับผู้ที่มองเห็น “โอกาส” วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการเสริมสร้างงาน สร้างอาชีพธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 2.เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานแกร่งขึ้น 3.เพื่อเน้นการแนะนำธุรกิจให้กับนักลงทุนหรือผู้สนใจในอาชีพนักขายอสังหาริมทรัพย์ 4.เพื่อให้ความรู้ กับผู้สนใจในเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5.เพื่อตอบโจทย์ในการทำธุรกิจ หัวข้ออบรมสัมมนา 1. เศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวของวงการอสังหาริมทรัพย์ 2. วิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ 3. การสร้างธุรกิจแบบไร้ความเสี่ยง 4. หลักการ 6 C กับธุรกิจแฟรนไชส์ 5. ทางเลือกการสร้างโอกาสทางธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 6. ธุรกิจ ซื้อ – ขาย – […]

ธุรกิจนายหน้าแบบ Professional

ธุรกิจนายหน้าแบบ Professional

Business Forum สัมมนาธุรกิจแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ 3T Strategies in Real Estate Business   พลิกคัมภีร์ธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างธุรกิจ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์แบบ Big Data – Big Volumn เพื่อให้สอดรับกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังขยายตัว และแข่งขันอย่างร้อนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่และโดยรอบในอนาคตอันใกล้ ธุรกิจ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ได้รับความสนใจอย่างมาก และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักธุรกิจที่มองเห็นโอกาสก่อนท่านอื่น โอกาสทางธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา สำหรับผู้ที่มองเห็น “โอกาส”   หัวข้ออบรมสัมมนา 1. เศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวของวงการอสังหาริมทรัพย์ 2. วิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ 3. การสร้างธุรกิจแบบไร้ความเสี่ยง 4. 3T Strategies 5. ธุรกิจ ซื้อ-ขาย-เช่า เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 6. มุมมองการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 7. เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์อย่างไร วิทยากร โดย […]

หลักสูตร “การขายที่ดินตาบอด”

หลักสูตร “การขายที่ดินตาบอด”

หลักสูตร  “การขายที่ดินตาบอด” วันเสาร์ที่  27 ตุลาคม  2561   เวลา 9.00-12.00 น. …………………………………………………………….                              การทำงานของนายหน้า มักต้องประสบกับปัญหาอสังหาริมทรัพย์ในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายเงื่อนไข ข้อจำกัด   เคสการขายที่ดินตาบอดเป็นงานที่นายหน้าทุกคนต้องได้สัมผัส และเป็นการพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพของนายหน้า ว่าท่านสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  ซึ่งไม่ยากและสามารถเรียนรู้ได้จากคอร์สนี้   วัตถุประสงค์              –  เพื่อเสริมความรู้ ให้แก่ผู้ที่ทำงานในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง – เพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ   ขอบเขตเนื้อหา                    – ศึกษา/และทำความเข้าใจกับแปลงที่ดินตาบอดและสภาพแวดล้อม                    – ศึกษาหาแนวทาง / วิธีการขาย                    – Case Study   วิทยากร                 ทนายธานี  โทจรัญ ระยะเวลาอบรม    วันเสาร์ที่  27 […]

Certificate Course in Marketing of Foreign properties

Certificate Course in Marketing of Foreign properties

Certificate Course in Marketing of Foreign properties รายละเอียดหลักสูตร เมื่อช่องทางการเรียนรู้ เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักขายอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถขยายตลาดไปได้กว้างมากขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการการซื้อขายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีความต้องการซื้อมหาศาล นั่นคือการเริ่มต้นในการเพิ่ม connection กับตลาดต่างชาติ ซึ่งนับเป็นเรื่องง่ายที่ท่านเองก็ทำได้ ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยง่ายจากทั่วโลก  โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี อินเดีย ฟิลิปปินส์ และจีน หลักสูตรรับรองการตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (Certificate Course in Marketing of Foreign properties)  ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับตัวแทนนายหน้าฯ และผู้ที่ต้องการขยายตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำตลาด และการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และตัวแทนนายหน้าที่ต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้เป็นผู้เชียวชาญต่อไป หลักสูตรนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานกับนักลงทุนต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์  ให้มีความสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตามคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดของต่างประเทศและทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับทีมงานขายอสังหาริมทรัพย์ชาวต่างชาติ  เนื้อหาหลักสูตรจะกล่าวงรวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งคู่มือ Practice […]

สัมมนาธุรกิจ

สัมมนาธุรกิจ

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหา ฯ “ อยากเป็นนายหน้ามืออาชีพ ต้องเรียนรู้จากมืออาชีพ ” โอกาสดีๆ สำหรับผู้ที่สนใจ และผู้กำลังมองหาอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักแบบรวยโดยไม่ต้องลงทุน กับการเป็นมืออาชีพ นายหน้าอสังหาฯ ที่เป็นธุรกิจมาแรงอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย มาอัพเดทเทรนใหม่ๆ และสุดยอดเทคนิคการขายที่ไม่เหมือนใคร ฟรี! วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน  2561   (เวลา  13.00 น. – 16.30 น)   ณ อาคาร GOT ชั้น 3 รัชดาภิเษก 29 ใกล้แยกประชานุกูล กทม. วันพุธ  ที่ 14 พฤศจิกายน  2561   (เวลา  13.00 น. – 16.30 น)  ณ อาคาร GOT ชั้น 3 รัชดาภิเษก […]

คอร์สอบรมนายหน้า

คอร์สอบรมนายหน้า

  หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker) (รุ่น 11 -2561)  หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ  จัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ผ่านการอบรมจาก เอสเตท คอร์นเนอร์ สามารถสมัครสอบบัตรตัวแทนนายหน้ากับสมาคมฯได้  ระยะเวลา: อบรม 3 วัน  วันพฤหัสบดี ที่ 8  – วันเสาร์ ที่ 10   พฤศจิกายน 2561   เวลา 9.00 น.-17.00 น.  บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม   วัตถุประสงค์เพื่อ –  เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เข้าอบรม ให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ –  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในขอบเขตและขั้นตอนการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ […]

ธุรกิจนายหน้าแบบ Professional

ธุรกิจนายหน้าแบบ Professional

สุดยอดสัมมนาแฟรนไชส์อสังหาฯ ปี 2561 ธุรกิจนายหน้าแบบ Professional จากข้อมูลรายงานดัชนีอสังหาริมทรัพย์โดยองค์กรต่างๆ นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561  ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเป็นบวกมาโดยตลอด   ซึ่งมีความสอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศแบบเต็มศักยภาพ  จึงนับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจวงการอสังหาริมทรัพย์ ที่กำลังมองหาธุรกิจ ต้องการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีระบบรองรับ ซึ่งง่ายต่อการดูแลบริหารงานให้มั่นคง ยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด ดังนั้น การเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินลงทุนต่ำสุด และได้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากที่สุด จึงไม่ควรมองข้ามธุรกิจตัวแทนให้บริการซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั่งเอง  ซึ่งเป็นที่รู้จักและยังเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องยาวนาน เอสเตท  คอร์นเนอร์  ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาบุคลากร สามารถสร้างผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มาแล้วจำนวนมาก  เริ่มจากผู้ที่ไม่เคยมีความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนให้สามารถเข้าสู่การทำธุรกิจตัวแทนนายหน้าได้อย่างมั่นใจและเป็นมืออาชีพ ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง  ประกอบกับการพัฒนาคิดค้นระบบการตลาดเพื่อสนับสนุนการทำงานของตัวแทนขายอย่างครบวงจร ซึ่งช่วยให้ตัวแทนขายมีความคล่องตัวในการทำงานและประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น รูปแบบการบริหารงานแฟรนไชส์สาขาของ เอสเตท คอร์นเนอร์ สนับสนุนให้ผู้ที่สนใจ เริ่มต้นในธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจได้โดยง่าย สามารถฝึกทักษะการทำงาน โดยมีโค้ชและที่ปรึกษาให้การดูแล และมีระบบรองรับเพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมงานสาขาให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว และร่วมงานกันประสานงานกันได้ในเครือข่ายแฟรนไชส์สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อช่วยกันดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โอกาสนี้ ท่านที่สนใจในธุรกิจ สามารถสำรองที่นั่งเข้ารับฟังการสัมมนาเพื่อศึกษาแนวทางการทำธุรกิจดังกล่าว ก่อนการตัดสินใจ วัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจในด้าน ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์  เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเล็งเห็นประโยชน์และผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจตัวแทน ซื้อ […]