ธุรกิจ & บริการ

ธุรกิจแฟรนไชส์

รับรองมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยทีมงานมืออาชีพ

บริหารโครงการใหม่

บริหารงานขายโครงการและเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดแบบครบวงจร

บริการฝาก ขาย-เช่า

บริหารงานขายโครงการและเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดแบบครบวงจร