ช่วงราคา: จาก ถึง

Compare Listings

เอสเตท คอร์นเนอร์ (สำนักงานใหญ่)

Data Center at เอสเตท คอร์นเนอร์ สำนักงานใหญ่

65742
฿1,250,000

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 28.01

คอนโดมิเนียม

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 28.01

คอนโดมิเนียม""

64213
฿3,500,000

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-120

บ้าน

ทุกห้องนอน: 3ทุกห้องน้ำ: 2RAI: 0-0-120

บ้าน""

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 28.05

คอนโดมิเนียม

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 28.05

คอนโดมิเนียม""

65748
฿3,000,000

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 28.05

คอนโดมิเนียม

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 28.05

คอนโดมิเนียม""

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 22.58

คอนโดมิเนียม

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 22.58

คอนโดมิเนียม""

66110
฿3,300,000

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 22.58

คอนโดมิเนียม

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 22.58

คอนโดมิเนียม""

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 21.91

คอนโดมิเนียม

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 21.91

คอนโดมิเนียม""

65746
฿3,100,000

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 21.91

คอนโดมิเนียม

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 21.91

คอนโดมิเนียม""

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 30.52

คอนโดมิเนียม

ห้องนอน: 1ห้องน้ำ: 1SQM: 30.52

คอนโดมิเนียม""