วิชาการเสริมทักษะนายหน้าอสังหาฯ

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์การถ่ายภาพเพื่องานอสังหาริมทรัพย์

PART 1PART 2PART 1  PART 2 

การหาอสังหาริมทรัพย์ฝากขายขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์และการคำนวณค่าใช้จ่าย