6C-successful  Broker Business Concenpt

เริ่มเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพที่เป็นระบบ ทันสมัย และประสบความสำเร็จ กับบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ พันธมิตรธุรกิจคนไทย ก่อตั้งโดยคนไทย เพื่อสนับสนุนอาชีพแก่คนไทย เพื่อพัฒนากระบวนการทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และยกระดับวิชาชีพนายหน้าซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

จากแนวคิดของผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ และยินดีแบ่งปัน

*** ฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย ***

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นระบบ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามหลักสากล
 • เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้สนใจในอาชีพ ได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้อง
 • สนับสนุน ส่งเสริม ผู้เริ่มต้นหรือผู้สนใจในอาชีพ แนะนำช่องทางเข้าสู่อาชีพนายหน้าอสังหาฯที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริม หรือประกอบธุรกิจหลักได้ต่อไปในอนาคต

หัวข้อสัมมนา

 • ภาพรวมข้อมูลการ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
 • 6C-successful Broker Business Concenpt
 • โอกาสหรืออุปสรรค ในการตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจ ในยุคนี้
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจตัวแทนนายหน้าอย่างยั่งยืน
 • แชร์ประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร

 • นายนริศร อุไรกิจ Chief executive officer (CEO), Estate Corner Co.,Ltd.
 • การศึกษาระดับ ปริญญาโท Financial Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มืออาชีพในธุรกิจซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 15 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ซื้อ-ขาย-เช่า ภายใต้แบรนด์ Estate Corner มากกว่า 20 สาขา
 • ที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษามากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ

สถานที่จัดงาน

ห้องประชุม The Corner Business Center อาคาร CW (Cyber World)

ชั้น 4 ห้อง 404 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนสัมมนา...ฟรี