เอสเตท คอร์นเนอร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการรับฝาก ซื้อขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานยาวนานสูงสุด มากกว่า 10 ปี ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ มกราคม 2548 หนึ่งในสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย เริ่มธุรกิจภายใต้แบรนด์ Total Asset Plus จนกระทั่งเมื่อปลายปี 2556 เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้เข้าร่วมในกลุ่มธุรกิจ The Corner Group จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Estate Corner จึงได้เริ่มขยายเครือข่ายแฟรนไชส์สาขามาจนถึงปัจจุบัน

อสังหา ฯ แนะนำ

ธุรกิจของเรา

[ahevc_hover effects=”effect20″ image=”380″ title=”อบรม & สัมมนา” custom_link=”yes” font=”Josefin+Sans” heading_font_size=”22″ heading_color=”#ffffff” link=”url:https%3A%2F%2Festatecorner.co.th%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%2Fe-learning%2F|title:E-Learning|target:%20_blank|”]E-Learning[/ahevc_hover]
[ahevc_hover effects=”effect20″ image=”134″ title=”ที่ปรึกษาธุรกิจ” custom_link=”yes” font=”Josefin+Sans” heading_font_size=”20″ heading_color=”#ffffff” link=”url:https%3A%2F%2Festatecorner.co.th%2F%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588-%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%2F%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b6%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588%2F|title:%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88|target:%20_blank|”]Consulting[/ahevc_hover]
[ahevc_hover effects=”effect20″ image=”381″ title=”บริหารโครงการใหม่” custom_link=”yes” font=”Josefin+Sans” heading_font_size=”20″ heading_color=”#ffffff” link=”url:https%3A%2F%2Festatecorner.co.th%2F%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588-%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588%2F|title:%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88|target:%20_blank|”]New Project[/ahevc_hover]
[ahevc_hover effects=”effect20″ image=”69″ title=”ธุรกิจแฟรนไชส์” custom_link=”yes” font=”Josefin+Sans” heading_font_size=”22″ heading_color=”#ffffff” link=”url:https%3A%2F%2Festatecorner.co.th%2F%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588-%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%2F%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%258c%2F|title:%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%8C|target:%20_blank|”]Franchise[/ahevc_hover]
[ahevc_hover effects=”effect20″ image=”67″ title=”รับฝากขาย เช่า” custom_link=”yes” font=”Josefin+Sans” heading_font_size=”22″ heading_color=”#ffffff” link=”url:https%3A%2F%2Festatecorneragency.com%2Fth%2Fservice%2Fservice-for-sale.php||target:%20_blank|”]For sale[/ahevc_hover]

ได้รับการรับรองโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เอสเตท คอร์นเนอร์ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3 และ ชั้น 4 ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ TPQI องค์กรที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาชีพของประชาชนชาวไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ข่าวสารและบทความ

MOU บ้านลลิสา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท …

Agent Property Tour @ Artisan&Cloud Thonglor

Agent Tour @ Artisan & Cloud Thonglor เอสเตท คอร์นเนอร์…

การถ่ายภาพและสร้างภาพเคลื่อนไหว

การถ่ายภาพแและสร้างภาพเคลื่อนไหว เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กั…