Compare Listings

ทำไมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นที่นิยม

ทำไมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นที่นิยม

 

การสร้างเงินให้งอกเงยเป็นเทคนิคที่ทำให้คุณมีฐานะการเงินที่มั่นคง แต่จะดีแค่ไหนหากคุณสามารถให้เงินทำงานแทนคุณเพราะในปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อมีการเพิ่มสูงมากขึ้น ทำให้ค่าเงินปัจจุบันมีมูลค่าที่น้อยลงเช่นนั้น 20 บาท เคยซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ 1 ชามแต่ผ่านไปเพียง 1 ถึง 2 ปี ราคาก๋วยเตี๋ยว 1 ชามขายอยู่ที่ 35 ถึง 40 บาท ทำให้เงิน 20 บาทไม่สามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้อีกแล้วและนี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณต้องหาวิธีสร้างเงินให้งอกเงย ด้วยการลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ โดยหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ถึงแม้จะเป็นทรัพย์สินที่ดูใหญ่สำหรับใครบางคนแต่ก็เป็นทรัพย์สินที่ยังคงได้รับความนิยมในการลงทุน

ในปัจจุบัน โดยสังคมเมืองและสังคมของประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่เกิดขึ้นทุกวันและอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุลดน้อยลงเพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพร่างกายส่งผลทำให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ซึ่งเหตุผลนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การต้องการที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นพื้นฐานปัจจัยสี่ของมนุษย์ได้รับความต้องการอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การลงทุนด้วยการซื้ออสังหาฯจึงยังคงอยู่คู่สังคมไทย รวมทั้งการย้ายที่อยู่อาศัยของสังคมเมืองไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่อยู่เพื่อการทำงานหรือเพื่อการเรียนการศึกษาและปัจจัยที่จะทำให้อสังหาริมทรัพย์มีคุณค่านั่นก็คือจำนวนพื้นที่การใช้สอยทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัยที่ใกล้สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น โรงพยาบาล ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วน ซึ่งปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้อสังหาริมทรัพย์ของคุณให้มีมูลค่าเพิ่มอย่างน้อย 5 เปอร์เซ็นต์ทุกปีจากจำนวนเงินลงทุนที่คุณได้ลงทุนไปทำให้การซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพียงแค่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยยังสามารถซื้อเพื่อเป็นการลงทุนได้เป็นอย่างดี สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการออมเงิน

และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้อสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นที่ต้องการในสังคมไทยเพราะยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญเพื่อการใช้อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการพักอาศัยเพื่อใกล้ที่ทำงานเพื่อการสร้างครอบครัวใหม่หรือเพื่อการศึกษา รวมทั้งในปัจจุบันมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นจึงทำให้แต่ละยุคในสังคมไทยมีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่ดีที่ใครต้องการลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนให้กับผู้ซื้อและมูลค่าของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นตามสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจและความต้องการของมนุษย์ รวมทั้งความเจริญในสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย

Related posts

6C ตอบโจทย์ความสำเร็จในธุรกิจนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

6C...

อ่านต่อ

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ “ Step to Real Estate Agent ”

โอกาสดีๆ สำหรับผู้ที่สนใจ...

อ่านต่อ

สัมมนาธุรกิจ

  สัมมนานายหน้าอสังหา ฯ “...

อ่านต่อ

เข้าร่วมการสนทนา