คอร์สอบรม

หลักการและเหตุผล

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การศึกษาศักยภาพทรัพย์แนวราบและแนวสูงอย่างมืออาชีพขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีหลักการ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขายของลูกค้า หรือนักลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผลอย่างมืออาชีพต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการคิด วิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในแนวราบและแนวสูง ได้อย่างมีหลักการ

 2. เพื่อพัฒนาและยกระดับนายหน้า และนักขายอสังหาริมทรัพย์ สู่ความเป็นมืออาชีพ

 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ของนักขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

หัวข้ออบรม

 • โครงการบ้านจัดสรร

 • การพัฒนาบ้านจัดสรร & เพดานราคาที่ดิน

 • การสรรหาที่ดินทรณีแนวราบ

 • พรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

 • โครงการแนวสูง

 • การสรรหาที่ดิน อาคารสูง / ใหญ่พิเศษ

 • กฎหมายผังเมืองรวม

 • กฎหมายควบคุมอาคาร & กฏหมายอื่น

 

วิทยากร

อาจารย์วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดิร์น พร๊อพเพอร์ตี้ คอลซัลแตนท์ จำกัด กูรูด้านอสังหาฯ อีกท่าน ที่หาฟังสัมมนายากมาก

 

ระยะเวลาอบรม

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น.

 

ค่าลงทะเบียนอบรม

 • บุคคลทั่วไป 2,000 บาท พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการอบรม

 • ทีมงานขายในสังกัดของ เอสเตท คอร์นเนอร์ ต้องมีผลงานตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment