การถ่ายภาพแและสร้างภาพเคลื่อนไหว

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เอสเตรท คอร์นเนอร์ ได้เปิดคอร์สอบรม การถ่ายภาพแและสร้างภาพเคลื่อนไหว สำหรับพนักงานและสมาชิกของเอสเตรท คอร์นเนอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขายให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ฝึกปฎิบัตินอกสถานที่ เพื่อให้สมาชิกได้รู้มุมในการถ่ายภาพ และต่อยอดการถ่ายภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment